تبلیغات
پیروزی - جدول لیگ
پیروزی
قرمز تر از آنیم که بی رنگ بمیریم/ آبی نشدیم تا که به این ننگ بمیریم

امتیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازی  نام تیم   *
۲۷ ۱۰ ۱۲ ۲۲ ۲ ۳ ۸ ۱۳ استقلال ۱
۲۶ ۸ ۱۲ ۲۰ ۱ ۵ ۷ ۱۳ نفت تهران ۲
۲۶ ۵ ۱۳ ۱۸ ۳ ۲ ۸ ۱۳ صبای قم ۳
۲۳ ۷ ۲۱ ۲۸ ۴ ۲ ۷ ۱۳ تراکتور سازی ۴
۲۲ ۷ ۱۳ ۲۰ ۳ ۴ ۶ ۱۳ سپاهان ۵
۱۸ ۴ ۹ ۱۳ ۳ ۶ ۴ ۱۳ شاهین بوشهر ۶
۱۸ ۰ ۱۸ ۱۸ ۵ ۳ ۵ ۱۳ داماش ۷
۱۸ ۱۵ ۱۴ ۳ ۶ ۴ ۱۳ ذوب آهن ۸
۱۷ ۱ ۱۹ ۲۰ ۴ ۵ ۴ ۱۳ صنعت نفت ۹
۱۷ ۱ ۱۶ ۱۷ ۴ ۵ ۴ ۱۳ پرسپولیس ۱۰
۱۶ ۱۴ ۱۱ ۵ ۴ ۴ ۱۳ فولاد خوزستان ۱۱
۱۶ ۱۹ ۱۵ ۳ ۷ ۳ ۱۳ شهرداری تبریز ۱۲
۱۴ ۲۰ ۱۶ ۵ ۵ ۳ ۱۳ سایپا ۱۳
۱۳ ۰ ۱۸ ۱۸ ۶ ۴ ۳ ۱۳ ملوان ۱۴
۱۲ ۱۹ ۱۵ ۳ ۹ ۱ ۱۳ راه آهن ۱۵
۱۲ ۱۸ ۱۴ ۷ ۳ ۳ ۱۳ مس کرمان ۱۶
۱۰ ۱۷ ۱۰ ۷ ۴ ۲ ۱۳ مقاومت سپاسی ۱۷
۷ -۱۶ ۲۴ ۸ ۱۰ ۱ ۲ ۱۳ مس سرچشمه ۱۸
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 آبان 1390 توسط marvin