تبلیغات
پیروزی - جدول لیگ برتر 90-91
پیروزی
قرمز تر از آنیم که بی رنگ بمیریم/ آبی نشدیم تا که به این ننگ بمیریم

امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازی نام تیم 
۳۳۱۲۱۵۲۷۲۳۱۰۱۵استقلال۱
۲۷۸۲۲۳۰۴۳۸۱۵تراکتور سازی۲
۲۷۶۱۷۲۳۲۶۷۱۵نفت تهران۳
۲۷۴۱۶۲۰۴۳۸۱۵صبای قم۴
۲۶۹۱۴۲۳۳۵۷۱۵سپاهان۵
۲۲۱۱۹۲۰۵۴۶۱۵داماش۶
۲۰۱۲۲۲۳۵۵۵۱۵صنعت نفت۷
۲۰۱۱۷۱۸۵۵۵۱۵پرسپولیس۸
۲۰۱۷۱۶۳۸۴۱۵ذوب آهن۹
۱۹۳۱۳۱۶۴۷۴۱۵شاهین بوشهر۱۰
۱۹۲۱۱۸۴۷۴۱۵شهرداری تبریز۱۱
۱۷۱۶۱۱۶۵۴۱۵فولاد خوزستان۱۲
۱۵۲۲۱۷۶۶۳۱۵سایپا۱۳
۱۵۲۰۱۵۸۳۴۱۵مس کرمان۱۴
۱۴۲۰۱۹۷۵۳۱۵ملوان۱۵
۱۴۲۰۱۶۳۱۱۱۱۵راه آهن۱۶
۱۲۲۱۱۴۷۶۲۱۵مقاومت سپاسی۱۷
۱۱-۱۴۲۷۱۳۱۰۲۳۱۵مس سرچشمه۱۸